Vilkår

Velkommen til endodonti.no Disse vilkårene og betingelsene beskriver vilkårene og betingelsene for bruk av endodonti.no nettsted.

Ved å gå inn på denne nettsiden antar vi at du godtar disse vilkårene fullt ut. Ikke fortsett å bruke nettstedet endodonti.no med mindre du godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene, personvernreglene og ansvarsfraskrivelsen og alle eller alle avtaler: ** Kunde **, ** Du ** og ** Din ** refererer til deg, personen som går inn på denne nettsiden og godtar selskapets vilkår . ** Selskapet **, ** Oss **, ** Vi **, ** Våre ** og ** Oss **, refererer til vårt selskap. ** Fest **, ** Parter ** eller ** Oss ** refererer til både klienten og oss selv, eller enten klienten eller oss selv.

Alle vilkår og betingelser refererer til tilbudet, aksept og betaling som kreves for å gjennomføre prosessen med vår bistand til kunden på den mest hensiktsmessige måten, enten gjennom formelle møter med en bestemt varighet eller på annen måte, for det uttrykkelige formålet å oppfylle kundens behov med hensyn til levering av selskapets spesifiserte tjenester/produkter, i samsvar med og underlagt gjeldende lover i landet til nettstedet.

All bruk av terminologien ovenfor eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og/eller han/hun eller de, tas som utskiftbare og refererer derfor til det samme.

COOKIES

Vi bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettstedet endodonti.no samtykker du til bruken av informasjonskapsler i samsvar med endodonti.no personvernerklæring . De fleste av de moderne interaktive nettsidene bruker informasjonskapsler slik at vi kan hente brukerinformasjon for hvert besøk.

Informasjonskapsler brukes i visse deler av nettstedet vårt for å muliggjøre funksjonaliteten på dette området og brukervennlighet for de som besøker. Noen av våre tilknyttede/annonseringspartnere kan også bruke informasjonskapsler.

LISENSER

Med mindre annet er oppgitt, eier endodonti.no og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene til alt materiale på endodonti.no.

Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan se og/eller skrive ut sider fra (Legg til URL) for din egen personlige bruk underlagt begrensningene som er angitt i disse vilkårene.

Du kan ikke:

  • Publiser materiale fra endodonti.no.
  • Selge, leie eller underlisensiere materialer fra endodonti.no.
  • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra endodonti.no.
  • Videredistribuer innhold fra endodonti.no (med mindre innholdet er spesifikt videredistribuert).

ADVARSEL

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, ekskluderer vi alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, alle lovgarantier med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, egnethet for formålet og/eller eller bruk av rimelig forsiktighet og dyktighet).

Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

Begrens eller utelukk vårt eller ditt ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet. Begrens eller ekskluder vårt eller ditt ansvar for svindel eller uredelig uriktig fremstilling.

  • Begrens noe av vårt eller ditt ansvar på en måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov.
  • Eller ekskluder noen av våre eller dine forpliktelser som kanskje ikke er unntatt under gjeldende lov.

Begrensningene og unntakene fra ansvar angitt i denne delen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen:

  • omfattet av foregående ledd; og
  • styrer alt ansvar som oppstår under ansvarsfraskrivelsen eller i forbindelse med emnet for denne ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår i kontrakter, skader (inkludert uaktsomhet) og for brudd på lovpålagte forpliktelser.

I den grad nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet tilbys gratis, vil vi ikke holdes ansvarlige for tap eller skade av noe slag.